Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Καλή Χρονιά

Ευλογημένη και δημιουργική η νέα χρονιά!

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιὰ
ψιλή μου δεντρολιβανιὰ
κι ἀρχὴ καλός μας χρόνος,
ἐκκλησιὰ ἐκκλησιὰ μὲ τ᾿ ἅγιο θρόνος.

ρχὴ ποὺ βγῆκεν ὁ Χριστός,
ἅγιος καὶ πνευματικὸς
στὴ γῆ νὰ περπατήσει
καὶ νὰ μᾶς καλοκαρδίσει.

γιος Βασίλης ἔρχεται
κι ὅλους μᾶς καταδέχεται
(ἤ, ἄρχοντες τὸν κατέχετε)
ἀπὸ τὴν Καισαρεία,
σὺ ῾σ᾿ ἀρχόντισσα κυρία.

Βαστᾷ εἰκόνα καὶ χαρτί,
ζαχαροκάντιο ζυμωτή,
χαρτὶ καὶ καλαμάρι,
δὲς κι ἐμὲ τὸ παλικάρι.

Τ καλαμάρι ἔγραφε,
τὴ μοίρα μου τὴν ἔγραφε,
καὶ τὸ χαρτὶ ὡμίλει,
Ἅγιέ μου καλὲ Βασίλη.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
Άγιος Βασίλης έρχεται ’πο πίσω απ’ το καμάρι
Βαστάει μυζήθρες και τυριά, βαστάει κι ένα κινάρι.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και το χρόνου να σας πούμε
Και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.
Κι αν έχεις κόρην έμορφη βάλτηνε στο ζιμπίλι
Και κρέμασέ τηνε ψηλά να μην τη φαν οι ψύλλοι.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και το χρόνου να σας πούμε
Και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε
Παρά σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και το χρόνου να σας πούμε
Και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.
Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρθαμε τα ράφια είν ’ασημένια
Του χρόνου σαν και σήμερα να ’ναι μαλαματένια
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και το χρόνου να σας πούμε
Και του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε.
ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ρθε πάλι νέο ἔτος εἰς τὴν πρώτη του μηνός,
ἦρθα νὰ σᾶς χαιρετήσω, δοῦλος σας ὁ ταπεινός.

Βασίλειος ὁ Μέγας, ἱεράρχης θαυμαστός,
εἰς τὴν οἰκογένειά σας νἄναι πάντα βοηθός.

Τὰ παιδιὰ εἰς τὸ σχολεῖο νὰ πηγαίνουνε συχνά,
νὰ μαθαίνουνε τὸ βίο, τῆς πατρίδας τὰ ἱερά.

Καὶ γιὰ τοὺς ξενιτεμένους ἔχω νὰ σᾶς πῶ πολλά,
σᾶς ἀφήνω «καληνύχτα», καὶ τοῦ χρόνου μὲ ὑγειά.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
γιος Βασίλης ἔρχεται, Γενάρης ξημερώνει! μῆνας ποὺ μᾶς ἔρχεται, τὸ χρόνο φανερώνει.
Τὴν ἄδεια σας γυρεύουμε στὸ σπίτι σας νὰ μποῦμε! Τὸν Ἅγιο μὲ ὄργανα, καὶ μὲ φωνὲς νὰ ποῦμε.
κοίταξα στὸν οὐρανὸ καὶ εἶδα δυὸ λαμπάδες! Καὶ μὲ τὸ καλωσόρισμα, καλές σας ἑορτάδες.
Καὶ πάλι ξανακοίταξα καὶ εἶδα δυὸ στεφάνια! Καὶ μὲ τὸ καληνύχτισμα, καλά σας Θεοφάνεια.
ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχιὰ ταχιὰ ῾ν᾿ ἀρχιμηνιά,
ταχιὰ ῾ν᾿ ἀρχὴ τοῦ χρόνου Πρῶτα ποὺ βγῆκε ὁ Χριστός,
στὴ γῆ νὰ περπατήσει.

Καὶ βγῆκε καὶ χαιρέτησε
ὅλους τοὺς ζευγολάτες.
Κι ὁ πρῶτος ποὺ χαιρέτησε
ἦταν (ὁ) Ἁγιοβασίλης.

Καλῶς τὰ πᾶς Βασίλειε,
καλὸ ζευγάρι ἔχεις! Καλὸ τὸ λέν᾿ ἀφέντη μου,
καλὸ κι εὐλογημένο!

φοῦ τὸ βλόγησ᾿ ὁ Χριστὸς
μὲ τὸ δεξί του χέρι,
μὲ τὸ δεξιό, μὲ τὸ ζερβό,
μὲ τὸ μαλαματένιο!

ΚΑΛΑΝΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ρχιμηνιὰ κι ἀρχιχρονιὰ κι ἀρχὴ καλός μας χρόνος! γεία ἀγάπη καὶ χαρὰ νὰ φέρει ὁ νέος χρόνος!(2)
Νὰ ζήσει ὁ κύρης ὁ καλὸς νὰ ζήσει κι ἡ κυρά του! λα του κόσμου τ᾿ ἀγαθὰ νὰ ἔχει ἡ φαμελιά του!(2)
Νὰ ζήσει τ᾿ ἀρχοντόπουλο ποὔχει καρδιὰ μεγάλη! Σ᾿ ἐμᾶς καὶ τὴν παρέα μας ἕνα φλουρὶ νὰ βάλει...(2)
ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΝΟΥ
Εις αυτό το νέο έτος Βασιλείου εορτή ήρθα να σας χαιρετήσω
με την πρέ (2) πουσα ευχή.
Πρώτον αρχινώ και λέγω και θερμώς παρακαλώ να διέλθητε μ' υγεία μ' όλο σας (2) τ' αρχοντικό.
Και για τους ξενιτεμένους
έχω να ειπώ πολλά όπου είναι και βρίσκονται να' χουν την (2) καλή χρονιά.
Κι άλλα έτερα σας πρέπουν να ειπώ δεν ημπορώ σας αφήνω «καληνύχτα» και του χρό- (2) νου με καλό.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, πρώτη του Γεναρίου
αύριο ξημερώνεται τ' Αγίου Βασιλείου

Άγιος Βασίλης έρχεται, από την Καισαρεία
βαστάει εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι

Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε!
Βασίλη πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις;

Από τη μάνα μ' έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω,
να μάθω τ' άγια γράμματα και τ' άγιο Ευαγγέλιο!

Σ' αυτήν την πόρτα που ‘ρθαμε, πέτρα να μη ραγίσει,
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χρόνια πολλά να ζήσει!

Να ζήσει χρόνους εκατό και να τους απεράσει,
και στων παιδιών του τις χαρές κουφέτα να μοιράσει!

Κυρά χρυσή, κυρ' αργυρή, κυρά μαλαματένια,
που σε χτενίζουν άγγελοι με τα χρυσά τους χτένια,

Άνοιξε το πουγκάκι σου το μαργαριταρένιο,
και δώσε μ' ένα τάλληρο, ας είναι κι ασημένιο!

Και τώρα καληνύχτα σας, καλό ξημέρωμά σας,
κι ο Άγιος Βασίλειος να ‘ναι βοήθειά σας!

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Κάλαντα

Παραθέτουμε τα κάλαντα από διάφορες περιοχές του ελληνισμού.


ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
Ἄναρχος Θεὸς καταβέβηκεν καὶ ἐν τῇ Παρθένῳ κατώκοισεν
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.
Βασιλεὺς τῶν ὅλων καὶ Κύριος ἦλθε τὸν Ἀδὰμ ἀναπλάσασθαι
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.
Γηγενεῖς σκιρτάτε καὶ χαίρεσθε, τάξεις τῶν ἀγγέλων εὐφραίνεσθε
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.
Δέξου Βηθλεὲμ τὸν Δεσπότην σου Βασιλέα πάντων καὶ Κύριον.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.
Φῶς ἐν τῷ σπηλαίῳ ἀνέτειλε καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει ἐπέλαμψε.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.
Ψάλλοντες ᾠδὴν τὴν ἐπάξιον ὕμνον σοὶ προσφέρομεν Δέσποινα.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.
Ὢ παρθενομήτορ καὶ Δέσποινα· σῷζε τοὺς εἰς Σὲ καταφεύγοντας.
ερου ρεμ ερου ρεμ ρερου ρερου ρερου ρεμ
χαῖρε Ἄχραντε.


ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Καλήν εσπέραν άρχοντες
κι αν ει - κι αν είναι ο ορισμός σας,
Χριστού τη θεία γέννηση,
να πω, να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βη - εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρε - χαίρετ' η φύσις όλη.
Εν τω σπηλαίω τίκτεται,
εν φα - εν φάτνη των αλόγων
ο βασιλεύς των ουρανών
και ποι - και ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν υψίστης"
και τούτο άξιον εστί, η των ποιμένων πίστης.
Εκ της Περσίας έρχονται τρεις μάγοι με τα δώρα,
άστρο λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα.
 


 ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σήμερο οἱ μάγοι ἔρχονται στὴ χώρα τοῦ Ἡρῴδη.(2)
Καὶ ὁ Ἡρῴδης ταραχθεὶς ἔγινε θηριώδης.(2)
Κράζει τοὺς μάγους καὶ ρωτᾷ: -Μάγοι ποῦ θὲ νὰ πᾶτε;(2)
Στῆς Βηθλεὲμ τὸ σπήλαιο, τὴν πόλη τὴν Ἁγία.(2)
Π᾿ ἐκεῖ γεννάει τὸ Χριστὸ ἡ Δέσποινα Μαρία.(2)


ΚΑΛΑΝΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
Αυτή είναι η ημέρα όπου ήλθ' ο Λυτρωτής
από Μαριάμ Μητέρα εκ Παρθένου γεννηθείς. (2)

Άναρχος αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο θεός
Αγέννητος γεννάται εις την φάτνην ταπεινός. (2
)Άγγελοι το νέο λέγουν εις ποιμένας και βοσκούς
ο Αστήρ το θαύμα δείχνει εις τους μάγους και σοφούς. (2)
Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό

ευτυχία να σας δίνει το Θεό παρακαλώ. (2)

ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο,
χαρά στον κόσμο, στα παλληκάρια.
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες,
η Παναγιά μας κοιλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε,
τους αρχαγγέλους , τους ιεράρχες.
-Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες,
στη Σμύρνη πηγαίν΄τε , μαμμές να φέρ΄τε.
Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα,
στη Σμύρνη πάνε , μαμμές να φέρουν.
Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν,
η Παναγιά μας ηληυτηρώθη.
Στην κούνια τό ΄βαλαν και το κουνούσαν,
και το κουνούσαν , το τραγουδούσαν.
Σαν ήλιος λάμπει ,σα νιο φεγγάρι,
σα νιο φεγγάρι, το παλληκάρι.
Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη,
με τα καλά του, με τα παιδιά του,
με την καλή τη νοικοκυρά του...
 
ΚΑΛΑΝΤΑ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ
Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη γιορτὴ τοῦ χρόνου,
γιὰ ἐβγᾶτε, δέστε, μάθετε, πὼς ὁ Χριστὸς γεννιέται,
γεννιέται κι᾿ ἀναθρέφεται στὸ μέλι καὶ στὸ γάλα,
τὸ μέλι τρῶν᾿ οἱ ἄρχοντες, τὸ γάλα οἱ ἀφεντάδες
καὶ τὸ μελισσοχόρταρο τὸ λούζουντ᾿ οἱ κυράδες.
Κυρὰ ψιλή, κυρὰ λιγνή, κυρὰ γαϊτανοφρύδα,
κυρὰ μ᾿ ὅταν στολίζεσαι νὰ πᾷς στὴν ἐκκλησιά σου,
βάζεις τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ φεγγάρι ἀγκάλι
καὶ τὸν καθάριο αὐγερινὸ τὸν βάζεις δαχτυλίδι.
Ἐμεῖς ἐδῶ δὲν ἤρθαμε νὰ φᾶμε καὶ νὰ πιοῦμε,
μόνο σᾶς ἀγαπούσαμε κι᾿ ἤρθαμε νὰ σᾶς δοῦμε·
ἐδῶ ποὺ τραγουδήσαμε πέτρα νὰ μὴ ραγίσει
κι ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ πολλοὺς χρόνους νὰ ζήσῃ.
Δῶστε μας καὶ τὸν κόκορα, δῶστε μας καὶ τὴν κότα,
δῶστε μας καὶ πέντ᾿ ἕξ᾿ αὐγά, νὰ πᾶμε σ᾿ ἄλλη πόρτα.
 
ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
Καλὴν ἑσπέραν ἄρχοντες κι ἂν εἶναι ὁρισμός σας,
Χριστοῦ τὴν θεία γέννηση νὰ πῶ στ᾿ ἀρχοντικό σας. Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει,
οἱ οὐρανοὶ ἀγάλλονται, χαίρετ᾿ ἡ φύσις ὅλη.
Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων
ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν καὶ ποιητὴς τῶν ὅλων.

Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρο μαγούλα
όπου τον έχεις τον υγιό το μόσχο κανακάρη,
λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέμπει*:
κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ' ένα χρυσό βεργάλι.
Και η κυρά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι
Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλικάρια.
Κι αν είναι με το θέλημα άσπρη μου περιστέρα ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε «καλησπέρα».
 
ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κάτω στὰ Ἱεροσόλυμα, στηηῆς Βη- στῆς Βηθλεὲμ τὴν πόολη,
ἐκεῖ δεντρὶ δὲν ἤτανε, δεεεντρί- δεντρὶ ξεφανερώθη.
Κι ἀνάμεσα στοὺς κλώνους του, ἀααγγέ- ἀγγέλοι κι ἀρχαγγέελοι
κι ὁ Μιχαὴλ Ἀρχάγγελος ξεεεφτε- ξεφτερουγᾶ καὶ λέεει:
-Χριστέ, γιὰ δῶσ᾿ μου τὰ κλειδιὰ καιαιαὶ τὰ- καὶ τὰ χρυσὰ κλειδάκια,
ν᾿ ἀνοίξω τὸν παράδεισο, νααα μπῶ- νὰ μπῶ σὲ περιβόολι,
νὰ κόψω μῆλο δροσερό, νααὰ πιῶ- νὰ πιῶ νερὸ δροσᾶατο,
νὰ γείρω ν᾿ ἀποκοιμηθῶ σεεὲ νε- σὲ νεραντζιὰ ῾πὸ κάτω.
Καὶ σᾶς καληνυχτίζουμε, πεεεσέ- πεσέτε κοιμηθῆητε,
ὀλίγον ὕπνον πάρετε κι ἐεευθύς- κι εὐθὺς ὡς σηκωθῆητε,
στὴν ἐκκλησία τρέξετε ὅοολοι- ὅλοι μὲ προθυμίιαν
καὶ τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀκούσετε τηηη θεὶ- τὴ θεία λειτουργία.


ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΑΜΟΥ
Σένα σοῦ πρέπει ἀφέντη μου καρέκλα καρυδένια
γιὰ ν᾿ ἀκουμπᾶ ἡ μέση σου ἡ μαργαριταρένια.
Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε.(2) 
Καὶ πάλι ξαναπρέπει σου στὰ πεύκια νὰ κοιμᾶσαι,
νὰ πίνεις, νὰ δροσίζεσαι καὶ πάλι ἀφέντης νἆσαι.
Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε.(2)
Καὶ πάλι ξαναπρέπει σου καράβι ν᾿ ἀρματώσεις,
καὶ τὰ πανιὰ τοῦ καραβιοῦ νὰ τὰ μαλαματώσεις.
Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε.(2)
Πολλά ῾παμε τ᾿ ἀφέντη μας, ἂς ποῦμε τσῆ κυρᾶς μας·
κυρὰ ψιλή, κυρὰ λιγνή, κυρὰ μαυροματοῦσα,
πὤχεις τὸν ἥλιο πρόσωπο καὶ τὸ φεγγάρι ἀστήθη
καὶ τοῦ κοράκου τὸ φτερὸ τὤχεις καμπανοφρῦδι.
Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε.(2)
Ἂν ἔχεις κόρη ἔμορφη, βάλ᾿την νὰ μᾶς κεράσει,
νὰ τῆς ῾φχηθοῦμε ὅλοι μας, ν᾿ ἀσπρίσει, νὰ γεράσει.
Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε.(2)
Κι ἂν ἔχεις γυιὸ στὰ γράμματα, βάλτονε στὸ ψαλτήρι,
νὰ τ᾿ ἀξιώσει ὁ Θεός, νὰ βάλει πετραχήλι.
Βάλτε μας κρασὶ νὰ πιοῦμε καὶ τοῦ χρόνου νὰ σᾶς ποῦμε.(2)


ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
Ελάτε εδώ γειτόνισσες
Και εσείς γειτονοπούλες μου,
Τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουμε.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
Ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Να πάμε να γυρίσουμε
Και βάγια να σκορπίσουμε .
Να βρούμε και την Παναγιά
οπού μας φέρνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Κοιμάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται μες στα λούλουδα.
Γεννιέται μες στα λούλουδα ,
κοιμάται στα τριαντάφυλλα.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.
Τα σπάργανα να φτιάξουμε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουμε.


ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΟΝΤΟΥ
Χριστὸς γεννέθεν, χαρὰ στὸν κόσμον,
ἀκαλὴ ὥρα καλή ση μέρα,
ἀκαλὸν παιδίον ὀψὲς γεννέθεν,
ψὲς γεννέθεν, οὐράνεστάθεν.
Τὸν ἐγέννησεν ἡ Παναΐα,
τὸν ἀνέσταισεν Ἀειπαρθένος.
Ἐκαβάλλκεψεν χρυσὸν πουλάριν,
ἐκατῆη στὸ σταυροδρόμιν.
Ἔρπαξαν ἀτὸν οἱ σκῦλ᾿ Ἑβραῖοι,
σκῦλ᾿ Ἑβραίοι καὶ μίλ᾿ Ἑβραῖοι.
Ἀς σ᾿ ἀρχόντικὰ κι ἀσ᾿ σὴν καρδίαν,
γαῖμαν ἔσταξεν, φλογὴν κι ἂσ᾿ ἐφάνθεν.
Ὅπου ἔσταξεν κι᾿ ἐμυροστάθεν,
ἐμύρισ᾿ ἀτὸν ὁ κόσμος ὅλος.
Νὰ μυρίσ᾿ ἀτὸν κι ἐσὺ ἀφέντα,
ἐκατῆη στὸ σταυροδρόμιν.
Ἔμπα σὸν νουντὰν κι᾿ ἔλα σὴν πόρτα,
ἔξου στέκουν τὰ παλληκάρια.
Ἔβγαλ᾿ τον κισὲ καὶ δὸς παράδας
ἔξου στέκουν τὰ παλληκάρια.
Καὶ θυμίζουν στὸν νοικοκύρην,
νοικοκύρην καὶ βασιλέαν.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΦΟΥΡΝΩΝ
Καλώς τα τα Χριστούγεννα καλώς και τις σχολάδες
όπου γεννήθηκε ο Χριστός και λούζονται οι κυράδες.
Καλώς τα τα Χριστούγεννα θα ρθεί και ο Αης Βασίλης
όπου απόσπειρε ο ζευγάς ψάλλει το πετραχείλι.
Για πλάστε τα χριστόψωμα Χριστός μας εγεννήθη
για αυτό και μεις τα πλάσαμε για του Χριστού τη νίκη.
Τα άγια Χριστούγεννα της φαμελιάς τραπέζι
όπου το βλόησε ο Χριστός με το δεξί του χέρι.
Ανοίχτε τα κουτάκια σας τα κλειδαμπαρωμένα
και δώστε μας τον κόπο μας κι ας είναι ευλοημένα.
Δώστε κι εμάς τον κόπο μας ποιος είναι ο ορισμός σας
Χριστού η θεία γέννηση να μπει στ’ αρχοντικό σας.
                    Κι από χρόνου.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου
αρχή και δόξα του Χριστού και στη πομπή του Γιούδα.
Σήμερα αγγέλοι χαίρουνται κι άγιοι δοξολογιούνται
και τα δαιμόνια θλίβονται τ’ ότι ο Χριστός γεννιέται.
Χριστός γεννιέται σήμερα εν Βηθλεέμ την πόλη
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ’ η φύσις όλη.
Κυρά καλή, κυρά χρυσή, κυρά μ’ ευτυχισμένη
κυρά μου τον 'ι γιόκα σου και τον μονάκριβό σου
με μόσχο και βασιλικό έλουζες τα μαλλιά του
και στο σκολειό τον έστελνες γράμματα για να μάθει.
Σε τούτ’ το σπίτι που ’ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει
ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει.


ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
Καλὴν ἐσπέραν ἄρχοντες κι ἂν εἶναι ὁρισμός σας,
Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.
Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων.

Κερὰ ψηλή, κερὰ λιγνή, κερὰ καμαροφρύδα.
Κερά μ᾿ ὅταν στολίζεσαι νὰ πᾶς στὴν ἐκκλησία.
Ἔχεις καὶ κόρην ἔμορφη ποὺ δὲν ἔχει ἱστορία.

Μῆδε στὴν πόλη βρίσκεσαι, μῆδε στὴν Καισαρεία.
Ἔχεις καὶ γιὸν στὰ γράμματα, ὑγιὸν εἰς τὸ ψαλτήρι.
Νὰ τὸν ῾ξιώσει καὶ ὁ Θεός, νὰ βάλει πετραχῆλι
.


ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
Καλὴν ἐσπέραν ἄρχοντες κι ἂν εἶναι ὁρισμός σας,
Χριστὸς γεννᾶται σήμερον ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει.

Ἐν τῷ σπηλαίῳ τίκτεται, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,
οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται, χαίρει κι ἡ φύσις ὅλη.

Ἐκ τῆς Περσίας ἔρχονται τρεῖς Μάγοι μὲ τὰ δῶρα,
ἄστρον λαμπρὸν τοὺς ὁδηγεῖ, χωρίς νὰ λείψῃ ὥρα.

Γονατιστοὶ τὸν προσκυνοῦν καὶ δῶρα τοῦ χαρίζουν,
σμύρνα, χρυσὸν καὶ λίβανον, Θεὸν τὸν εὐφημίζουν.

Καὶ ἐπληρώθη τὸ ῥηθέν, Προφήτου Ἡσαΐου,
μετὰ τῶν ἄλλων προφητῶν καὶ τοῦ Ἱερεμίου.

Φωνὴ ἠκούσθη ἐν Ραμᾷ, Ραχὴλ τὰ τέκνα κλαίει,
παραμυθήν οὐκ ἤθελεν, ὅτι αὐτὰ οὐκ ἔχει.

Ἰδοὺ ὅπως σᾶς εἴπαμεν ὅλην τὴν ὑμνωδίαν,
τοῦ Ἰησοῦ μας τοῦ Χριστοῦ, Γέννησιν τὴν ἁγίαν.

Χρόνους πολλοὺς νὰ χαίρεσθε, πάντα εὐτυχισμένοι,
σωματικῶς καὶ ψυχικῶς νὰ εἶσθε πλουτισμένοι.


ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΥΠΡΟΥ
Καλήν εσπέραν θα σας πω
τζιάν είναι ορισμός σας
Χριστού τη θεια γέννηση
να πω, να πω στ’ αρκοντικόν σας.


Χριστός γεννιέται σήμερον
εν Βηθλεέμ την πόλη
οι ουρανοί αγάλλονται
μαζί, μαζί τζι’ η φύσης όλη.

Γεννιέται μες το σπήλαιον
στη φάτνη των αλόγων
ο βασιλιάς των ούρανων
τζι ο πλά τζι ο πλάστης ημών όλων.

Αντζιέλοι εις τον ουρανόν
ψάλλουν το εν υψίστοις
τζιαι να το φανερώνετε
των νυ των νυκτοβάτων πίστης.

Που την Περσίαν έρκουνται
τρεις μάγοι με τα δώρα
τζι’ έναν αστέριν λαμπερόν
τους ο τους οδηγά στην χώραν.

Το Πάσκαν που `ν’ να τρώετε
εις το αρκοντικόν σας
δώστε τζιαι κανενού φτωχού
απού απού το φαγητόν σας.

Χρονιά πολλάνα ζήσετε
να `στε ευτυχισμένοι
τζιαι στο κορμίν τζιαι στην ψυσιήν
να `σα να `σαστεν πλουμισμένοι.

 

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικη εορτή

Το απόγευμα της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου τα παιδιά όλων των τμημάτων είχαν ετοιμάσει μια μικρή χριστουγεννιάτικη εορτή με ύμνους ποιήματα παιχνίδι και φυσικά πολλά κάλαντα από πολλές περιοχές της πατρίδος μας. Οι συμμετέχοντες στη γιορτή έμειναν ικανοποιημένοι και αισθάνθηκαν τι πραγματικά είναι τα Χριστούγεννα.
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Κάλαντα στο γηροκομείο

    Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου λίγο μετά τις 11:00πμ τα παιδιά του ενοριακού κέντρου νεότητας τηρώντας την παράδοση έψαλλαν τα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στις γερόντισσες της στέγης Προνοίας "Άγιοι Ανάργυροι" της Ι. Μ.Ν. Σμύρνης. Μετά τα κάλαντα τα παιδιά μοίρασαν από ένα μικρό δωράκι που είχαν ετοιμάσει τόσο στις γερόντισσες όσο και στο προσωπικό. Οι γερόντισσες ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ που κάποιες αναφώνησαν " Τώρα καταλάβαμε Χριστούγεννα".Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Εκδρομές κατηχητικού

Τελειώνοντας το 2016 ας πάρουμε μια γεύση από τις εκδρομές του κατηχητικού την χρονιά που πέρασε. Οι εκδρομές κατηχητικού πέρα από το ότι βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν την όμορφη χώρα μας και τους κρυμμένους φυσικούς όσο και τους θρησκευτικούς θησαυρούς της παρέχουν και τη δυνατότητα, τα παιδιά να γνωριστούν καλύτερα και να ενωθούν τόσο μεταξύ τους όσο και με το κατηχητικό και την εκκλησία. Ακολουθεί ένα βίντεο με φωτογραφίες από τις εκδρομές του 2016

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Λιτανεία

  Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου μετά την ακολουθία του μεθέορτου εσπερινού ακολούθησε η λειτάνευση της Ιεράς εικόνος της Αγίας Βαρβάρας στην ομώνυμη λεωφόρο. Στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας τελέστηκε δέηση και η πομπή δια της ίδιας λεωφόρου επέστρεψε στο ναό όπου με την παράκληση στην Αγία ολοκληρώθηκε το εορταστικό πρόγραμμα. Οι ιερείς και το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστούν την μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας που συνόδευσε μουσικά την λιτανευτική πομπή. Την Τροχαία Καλλιθέας και το Αστυνομικό τμήμα Παλαιού Φαλήρου που ρύθμισαν άψογα την κυκλοφορία έτσι ώστε να γίνει μια ασφαλής πομπή. Τέλος ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους εθελοντές που βοήθησαν στην άψογη διαξαγωγή του πανηγυρικού διημέρου, τους ιεροψάλτες τους κατηχητές, τις κατηχήτριες και τα παιδιά του κατηχητικού, τις κυρίες του φιλοπτώχου καθώς και όλους και όλες τους ενορίτες που πρόσφεραν λίγο από το χρόνο τους στις υπηρεσίες της Αγίας.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία στην μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Πλήθος κόσμου πέρασε να προσευχηθεί αλλά και να κοινωνήσει. Μάλιστα με χαρακτηριστική τάξη και ησυχία όπως επισήμανε και ο προεξάρχων αρχιμανδρίτης πατήρ Αριστόβουλος.
Πανηγυρικός Εσπερινός

Το Σαββάτο 3 Δεκεμβρίου παραμονή της εορτής της πολιούχου της ενορίας μας Αγίας Βαρβάρας  τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης Κ ΣΥΜΕΩΝ. Παρά το ψιλόβροχο πλήθος κόσμου πέρασε να προσκυνήσει και να προσευχηθεί.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Πρόγραμμα Πανηγύρεως

Σαββάτο 3 Δεκεμβρίου

6:00μμ Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του
                Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ν. Σμύρνης κ. ΣΥΜΕΩΝ
Κυριακή 4 Δεκεμβρίου

7:00πμ Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία
Το απόγευμα
4:00μμ Μεθέορτος Εσπερινός
5:00μμ Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας δια της λεωφόρου Αγίας
               Βαρβάρας μέχρι την πλατεία Φιλικής Εταιρείας και
               επιστροφή στο Ναό από την ίδια λεωφόρο.

Το ναό εξυπηρετούν τα λεωφορία
106 Στ. Συγγρού Φίξ – Αγ. Βαρβάρα
126 Στ. Συγγρού Φίξ – Π. Φάληρο
217 Στ. Δάφνη – Πειραιάς
229 Στ. Δάφνη – Πειραιάς