Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Κσλή Εκκλησιαστική χρονιά

Όπως είναι γνωστό η εκκλησιαστική χρονιά ακολουθώντας το βυζαντινό τυπικό ξεκινά το έτος την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε καλή γόνιμη και δημιουργική χρονιά.